PASŪTĪJUMIEM, KURU SUMMA IR 50 EUR UN VIRS 50 EUR - PIEGĀDE UZ "CIRCLE K" IR BEZMAKSAS!

Preces atgriešana vai maiņa

PREČU ATGRIEŠANAS/PRECES MAIŅAS NOTEIKUMI.

Ja saņemtā prece ir neatbilstošā izmēra vai sliktas kvalitātes, vai ja neesat apmierināts ar to, Jums ir tiesības to nosūtīt atpakaļ 14 dienu laikā, pēc preces saņemšanas brīža.

Pēc atteikuma/maiņas vēstules (preces atgriešanas gadījumā) un Preces saņemšanas, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā mēs atmaksāsim Jums uz Jūsu norādīto bankas kontu, to naudas summu, kura samaksāta par Preci.

Nepareiza izmēra izvēles gadījumā, un, ja Prece Jums tika piegādāta bez piegādes maksas, pēc atgrieztās preces saņemšana, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā mēs atmaksāsim Jums uz Jūsu norādīto bankas kontu to naudas summu, kura samaksāta par Preci, atrēķinot no tās samaksu par veikto piegādi, tas ir 3 EUR, apmērā. Tādēļ, lūdzu, pirms iegādājieties preci ar bezmaksas piegādi, pārliecinieties, ka esat izvēlējusies Jums piemērotāko izmēru, vadoties pēc attiecīgās preces izmēru tabulas mūsu mājaslapā vai jautājiet mums!

Preces maiņas gadījumā - pēc atteikuma/preces maiņas vēstules un atgrieztās preces saņemšanas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā mēs nosūtīsim Jums uz Jūsu norādīto adresi apmainīto preci (preci pret, kuru vēlaties samainīt atgriezto preci). 

Jāievēro, ka:

  • atgrieztajai precei ir jābūt oriģinālā vai citā sūtīšanai piemērotā iepakojumā;
  • prece nedrīkst būt Pircēja sabojāta;
  • prece nedrīkst būt izmantota, pazaudējusi savu oriģinālo izskatu (nebojātas etiķetes, nenoplēstas aizsarg plēves utt.) (šis punkts nav ņemams vērā tad, ja atgriežama nekvalitatīva prece);
  • atgriežamajai precei ir jābūt tās pašas komplektācijas, kāda tā bija Pircējam to saņemot;
  • atgriežot preci, obligāti ir jāiesniedz arī tās iegādes dokuments, garantijas talons (ja tāds tika izdots) un aizpildīta atgriešanas veidlapa, kas ir jāievieto iepakojumā kopā ar preci.
  • visi izdevumi, kas saistīti ar preces atgriešanu vai maiņu ir jāsedz Klientam, izņemot gadījumus, kad prece ir bojāta. Šajā gadījumā čeka vai stingrās uzskaites kvīts kopija ir jānosūta uz e-pasta adresi info@estilists.lv

Atgriešanas/preces maiņas veidlapu Jūs varat apskatīt un izprintēt šeit!

 

Lai atgrieztu  vai samainītu preci (-s), lūdzu, sazinieties ar mums darba dienās no plkst. 10.00-18.00 un informējiet par atgriešanas vai preces maiņas iemesliem. Mūsu kontakti: e-pasts info@estilists.lv /tel.:+37129339783